17. listopad na Plešivci

Foto Jindřich Prach

Na svátek 17. listopadu se v Českém krasu sešlo 17 lidí z různých pražských a přípražských škol na krátký výlet a práci s údržbou mozaiky stepí, lesostepí a teplomilných doubrav. Šlo o příznivce přírodovědného kroužku organizovaného Celií Korittovou a akci pořádanou ve spolupráci s AOPK ČR (Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Český kras). Po povídání o krásách okolí, určování nalezených biologických objektů a demonstraci přírodních změn a přístupů k jejich ochraně Jindřichem Prachem, došla skupina na zarůstající lesostepi na jižním svahu kopce Plešivec nad Karlštejnem.

Zde na jaře vykvétají stovky trsů žlutého hlaváčku jarního, ale z někdejších řídkých lesostepí, patrně někdejších pastevních lesů, zbyla nezarostlá jen nejsušší místa s kavyly. Plochy s hlubší půdou v posledních desetiletích zarostly křovím. Hlaváčky zde tak přežívají jen na malé ploše ve zbytkové populaci zapadané listím pod duby na okraji porostu. 

Květy hlaváčku jarního (Adonis vernalis), fotil Jindřich Prach.

Půldenní prací s nůžkami a pilkami, simulující tradiční management jako je kácení křovin a hrabání listí, se podařilo lokalitu hlaváčku zase o něco rozšířit a prosvětlit. Z pestré směsi účastníků, od dětí základní školy po biologie znalé středoškoláky, si snad každý odnesl alespoň zážitek, že o teplomilné doubravy, stepi a lesostepi je potřeba pečovat. Jako se zde, v dávno osídlené kulturní krajině, dělo po mnoho tisíc let. Jinak zarostou a mnohé z toho, co zde přírodovědci obdivují, by postupně zaniklo.

Foto Jindřich Prach.