Dny udržitelnosti

Dne 5. 5. 2021 se Petr Petřík a Radim Hédl z projektového týmu zapojili do konference Dny udržitelnosti pořádané gymnáziem Na Zatlance. Studentům představili časopis Botanika vydávaný Botanickým ústavem AV ČR a aktivity Platformy pro krajinu.

Dále účastníkům konference popsali nejnovější poznatky z výzkumu proměn lesní vegetace. Věnovali se také otázkám krajiny. Studentů se např. ptali, zda vědí, co stojí za rychlým úbytkem zemědělské půdy u nás (v ČR ubývá průměrně 15 ha denně), poklesem početnosti polního ptactva v zemědělské krajině (od 20. let minulého století poklesla početnost o 90 %) a faktem, že jsme vyhubili kolem 20-ti druhů našich motýlů.

Děti nejvíce zajímalo, co se stane, až bude naše krajina člověkem úplně zničená a vymýšlely nejrůznější katastrofické scénáře. Trochu je překvapilo, že rozpad smrkových monokultur z botanického hlediska za takovou katastrofu nepovažujeme, neboť nabízí možnost proměny dřevinné skladby za přírodě bližší a strukturně rozmanitější les.

Radim Hédl

Petr Petřík