Přírodovědné soustředění v Muzeu přírody Českého ráje

Na přírodovědném soustředění v Muzeu přírody Českého ráje se děti za doprovodu Petra Petříka seznámily s tím, co v okolí roste, co je tam původní a jak by krajina vypadala bez zásahu člověka. 

Petr Petřík demonstrující dětem, jaké rostliny mohou najít v lese. Foto Marcela Lazurková

Žáci z různých koutů Čech se např. dozvěděli, že k zachování biodiverzity je v našich podmínkách někdy nutné zapojit i narušování v podobě kosení či pastvy anebo v případě lesa využít tzv. tradiční metody hospodaření jako je například pařezení. Cíle hospodaření se mohou lišit v závislosti na předmětu ochrany a typu lesa, ale i hospodářský les by měl zohledňovat základní poznatky z biologie chování druhů a ekologie (např. nevysazovat invazní dřeviny, upřednostňovat přirozenou obnovu a zvýšit podíl mrtvého dřeva).

Foto Marcela Lazurková

Foto Marcela Lazurková

Foto Marcela Lazurková