Zážitkově vzdělávací víkendovky v údolí Bubovického potoka

Foto Jindřich Prach.

Dvě akce spojující zážitkové vzdělávání a práci pro přírodu proběhly třetí říjnový a druhý listopadový víkend ve spolupráci se základním článkem Rozruch, Hnutí Brontosaurus a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Český kras). Skupina mladých lidí se vydala údolím Bubovického potoka a na vyhlídky Paní hory obdivovat různé typy lesů – udržované jak tradičními managementy (např. pastvou) nebo bezzásahové. Na Mokrém vrchu všichni přiložili ruku k aktivní péči o zdejší zbytek stepních trávníků a lesostepí, „oko“ v „moři“ dříve výmladkových lesů a světlých doubrav, nyní zarůstající. Nůžkami a pilkami byly odstraněny křoviny, hráběmi simulováno hrabání opadu v okrajových částech trávníku pod vzrostlými duby.

Problematika ochranářského managementu a krásy zdejší přírody byly představeny výkladem s kolujícími obrázky – srovnávacími historickými a současnými mapami, snímky lokality a významných zdejších rostlin, které na podzim nejsou vidět (např. kriticky ohrožené orchideje rudohlávku jehlancovitého). Nechyběla horlivá diskuse, nakolik je třeba do „přírody“ aktivně a někdy radikálně zasahovat pro udržení vybraných druhů a kdy a nakolik je naopak vhodná případná bezzásahovost.

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), foto Jindřich Prach.

Foto Jindřich Prach.