Poznávací exkurze a příprava na péči o VKP Řepská step

Na začátku roku 2021 jsme zahájili spolupráci se skautským oddílem z Bílé Hory a Odborem životního prostředí a dopravy z ÚMČ Praha 17, který má VKP Řepská step ve své péči. Lokalita se nachází na místě bývalého vojenského cvičiště a cenné jsou na ní zbytky dříve rozsáhlého vřesoviště a písčitých obnažených půd, které vyhovují některým specifickým rostlinám a živočichům. Žije zde zejména mnoho druhů vzácného hmyzu. V současnosti bohužel značně zarůstá a tato cenná společenstva mizí, což vyžaduje určité zásahy, aby nezmizela úplně.

Už od zimy probíhalo plánování zásahů, které by byly pro lokalitu přínosem a zároveň vhodné pro realizaci skautským oddílem. V první fázi jde zejména o strhnutí drnu na některých vhodných místech, aby byla obnovena obnažená půda, kterou potřebuje mnoho blanokřídlých druhů (vosy, včely čmeláci atd.) ke svému rozmnožování (stavba hnízd) a vyhovuje i některým vzácnějším rostlinám.

Poté jsme se 26.5.2021 vydali s oddílem na lokalitu, abychom ji blíže prozkoumali, odhalili některé zajímavé druhy, které se zde vyskytují a objasnili si, čím jsou plánované zásahy užitečné, aby skautům samotným dávala jejich práce smysl.

Nejprve jsme se pokusili zmapovat, kde se na lokalitě ještě vyskytuje vřes, ukázali jsme si jeden z posledních exemplářů paličkovce šedavého – malé zajímavé trávy, která pro svou existenci potřebuje nezarostlé písčité půdy, nalezli jsme plošky s hnízdy čmeláků a pár dalších zajímavějších druhů na lokalitě.

Paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)

Foto Jindřich Prach.

Foto Libor Zdařil.

Diskutovali jsme o některých paradoxech v ochraně přírody, například proč je dobré na této lokalitě vyřezávat dřeviny, strhávat drn a různě „ničit“ její pokryv, že bezlesé plochy jsou dnes vzácné a postupně mizí a v čem spočívá jejich význam. Z této vzdělávací návštěvy si skauti odnesli lepší povědomí o hodnotě tohoto nepříliš nápadného „trávníku“ v blízkosti své klubovny a smyslu jejich příštího pracovního úsilí.