Management lokality s křivatcem českým ve spolupráci se Skautským institutem

Křivatec český na lokalitě u Hrušovského rybníka, 16. 3. 2022. Foto P. Jiras

Nevelká lokalita u Hrušovského rybníka poblíž Brandýsa nad Labem je jedna z disjunktních v ČR pro kriticky ohrožený druh křivatec český. Roste zde kolem 70 kvetoucích jedinců a mnoho sterilních. Kromě toho se zde nachází ještě řada teplomilných druhů vázaných na otevřená stanoviště (např. radyk prutnatý). Místo ale postupně zarůstalo křovinami a ke zmenšování prostoru skalnatých výchozů cenného biotopu přispěl i invazní druh okrasné rostliny rozchodník pochybný. Se Skautským institutem proto byla navázána v rámci Patronátů spolupráce a s místním oddílem brandýských skautů je lokalita od jara 2022 monitorována a probíhá zde i management v podobě vyřezávání a odstraňování invazního rozchodníku. Místem vedl botanickou exkurzi 9. 4. 2022 ve spolupráci s Českou botanickou společností Petr Petřík a poté ještě zorganizoval pro menší skauty 19. 4. 2022 samostatnou akci. Před tím se podařilo domluvit s Technickými službami prořezávku a odvoz křovin, takže místo se prosvětlilo a očekáváme rozvoj skalní stepi.

Článek ve Skautských novinách, kde se psalo o péči o lokalitu

 

Skalnatý svah nad cestou zarůstající křovinami a invazním druhem rozchodníku pochybného, mezi kterým přežívají zbytky populace křivatce českého, 9. 3. 2022. Foto D. Hrčka
Svah nad cestou po vyřezání dřevin, 19. 4. 2022. Foto P. Petřík