Exkurse na lokalitě PP Radotínské skály se skauty

                                                                                                             Foto Linda Zajíčková

Radotínští skauti se od letošního roku zapojili do programu Patronáty, v rámci něhož oddíly pečují o vybranou lokalitu. S ochranáři z Magistrátu HMP jsme společně vybrali krásné a pestré místo – PP Radotínské skály, které poskytují skautům širokou škálu možností, jak se zapojit do péče, ale dokonce si vyzkoušet i trochu vědeckého přístupu (např. monitoring druhů, porovnání se stavem před zásahem a po zásahu atd.). Zároveň se zde na malém prostoru najde mnoho zajímavostí, o kterých se mohou děti dozvědět, od jednotlivých organismů (orchideje a další atraktivní rostliny a živočichové) až po krajinné fenomény.

Rozhodli jsme se tedy v pokročilém jaře místo navštívit a formou exkurse, povídání a her lokalitu prozkoumat. 26. května 2022 se do PP Radotínské skály vypravily hned dvě skautské družiny po sobě. Při první zastávce v obnoveném sadu, o který se mohou skauti také částečně starat, jsme si pověděli o významu starých stromů, o zajímavém ptákovi – dudkovi, který se k nám opět vrací díky návratu k původním způsobům hospodaření (např. pastva) a s napětím jsme pozorovali velkou budku pro dudky, zda-li je již obsazená. Obhlédli jsme také místo s hojným výskytem vstavače nachového, který tou dobou již plodil a měli jsme štěstí i na kvetoucí orchideje okrotice bílé.

Poté jsme došli na vyhlídku, ze které je pěkně vidět široké okolí včetně radotínské cementárny a okolních kopců. Toto místo poskytlo ideální kulisy pro povídání o fenoménu vápencových krajin a o dřívějším využívání krajiny, které je klíčem k pochopení vysoké druhové rozmanitosti v současnosti. Pro tuto příležitost jsme s sebou měli fotografie a letecké snímky těchto míst, jak vypadala v době dětství našich babiček a děti samy mohly konstatovat, že dřívější krajina byla mnohem méně zarostlá  (a také zastavěná) a snáze tak pochopily, proč je dobré se o určitá místa aktivně starat např. vyřezáváním křoví a pastvou, a že mnohé, dnes již vzácné druhy na takovém hospodaření závisí.

Foto Linda Zajíčková