Managementová akce na lokalitě PP Radotínské skály se skauty

Dne 12.11.2022 se nejmladší děti ze skautského oddílu 5. květen Radotín sešly na dlouho očekávanou akci, kde si mohly zkusit, jak může vypadat management podporující chráněné přírodní biotopy. Práce v terénu navazovaly na jarní exkursi ve stejných místech, během které se děti poučily o tom, čím je lokalita z přírodovědeckého a ochranářského hlediska cenná a jakým způsobem jí mohou pomoci. Ačkoli se děti nemohly dočkat, až vezmou do ruky pracovní nástroje, nejprve jsme navštívili nedalekou významnou lokalitu se zkamenělinami – PP Orthocerový lůmek a poté jsme malým výletem okolní krajinou došli na Radotínské skály. Během svačiny si děti připomněly zajímavé druhy rostlin, které zde rostou a pro jejichž lepší podmínky budou pracovat a poté se do managementu pustily. Ačkoli šlo většinou o předškolní děti, dokázaly (s pomocí vedoucích) udělat pěkný kus práce . Skauti odstranili několik keřů štědřence – okrasného keře, který je ale zároveň invazní rostlinou, která je schopna step postupně (i s dalšími druhy) zarůst, včetně již několika desítek semenáčů tohoto druhu. Poté větve se spoustou semen (a potenciálních nových rostlin) odvezli z lokality, čímž zabránili jejich dalšímu šíření. Také se podařilo uvolnit 2 duby z okolního křoví a tím i prosvětlit místa, kde rostou orchideje (druh vstavač nachový). Děti práce moc bavila a už teď se těšily, jak se na jaře přijdou přesvědčit, jak se vstavačům daří.

IMG_20221112_123043