Hrabání opadu s Brontosaury

O víkendu na přelomu září a října proběhla akce ve spolupráci projektu ROTATE s hnutím Brontosaurus a AOPK ČR, Správou CHKO Český kras. Vedle exkurze po okolí, environmentálně vzdělávacích her a podobně se skupina patnácti dobrovolníků zapojila hrabání opadu na jedné ochranářsky významné lesostepní lokalitě (Čihadla nad obcí Srbsko). Místo je významné bohatou populací orchideje rudohlávku jehlancovitého. Občasný vyhrab, zejména dubového listí, zde tak pomáhá udržet relativně oligotrofní nezapojený trávník pod roztroušenými stromy. Účastníci si tak vyzkoušeli tradiční managment v praxi a zapojili se do diskusí o důvodu, smyslu a udržitelnosti tohoto počínání v širších ochranářských souvislostech.

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis)