Křivatec český jako posel jara

Křivatec český. Early Star-of-Bethlehem. Foto P. Petřík

Ve čtvrtek 2. března 2023 se s 11 účastníky skautského oddílu Písklata uskutečnila kontrola lokality s křivatcem českým (Gagea bohemica) poblíž Hrušovského rybníka (Brandýs nad Labem). Odborným dozor zajistil Petr Petřík, který dětem přiblížil reliktní charakter stanoviště zákonem chráněné rostliny a také ohrožení, kterému je vystavena. Kromě pokračujícího odstranění invazního rozchodníku zvrhlého se zde loni prořezávaly keře.

Skautský oddíl Písklat při práci na lokalitě s křivatcem českým. Scout troop „Písklata“ working in the site of Early Star-of-Bethlehem.