Podzimní exkurze do NPR Děvín

Dne 21.10.2023 a 28.10.2023 proběhly dlouho očekávané exkurze pro širokou veřejnost na území CHKO Pálava, při kterých se účastníci dozvěděli, jakým způsobem se po staletí tradičně hospodařilo na území České republiky, potažmo ve většině nížinných lesů celé Evropy. Během obou exkurzí jsme se pohybovali na severovýchodních svazích Národní přírodní rezervace Děvín, kde se rozprostírá les nazývaný dubohabřina. Tento les byl po mnoho staletí obhospodařován jako pařezina (vyznačuje se pravidelným kácením stromů v poměrně krátkých intervalech, stromy se následně obnoví z pařezů či kořenů). Během vycházek po lese jsme si udělali několik zastávek, během kterých jsme si řekli něco o dubohabřinách obecně, o tom, co vlastně pařezení je a jaké má benefity, při krátké zastávce s prohlídkou zříceniny hradu Děvičky jsme si povídali o historii tohoto typu managementu na našem území a nakonec jsme se zašli podívat na nové paseky z jara 2022, kde jsme probrali současnost a nadějnou budoucnost pařezení v České republice. Během exkurzí byly rozdány brožury “Odrůstat ze svých pařezů”, ve kterých účastníci mohli získat podrobnější informace o celém tématu a prohloubit tak své znalosti.