Brigáda v Podyjí

V sobotu, 23. 3. 2024 se v Havraníkách ve spolupráci s NP Podyjí konala brigáda v koňské ohradě, která spojila celkem 14 dospělých a několik dětí různého věku, jak dokládají přiložené fotografie. Cílem brigády bylo vyčistit ohradu od klestí, větví a šípkových keřů, aby se prostor více prosvětlil a stal se prostupnějším pro exmoorské koně, kteří zde středně intenzivní pastvou pomáhají s likvidací expanzivních trav a dřevin.

Kromě toho jsme se věnovali úklidu přístřešku pro koně a okolí napajedla, abychom zajistili koním větší pohodlí. Během brigády jsme si také vyměnili zkušenosti ohledně péče o pastviny, významu prosvětlování lesů a diskutovali jsme o technikách pařezení. Všichni zájemci dostali brožurky s podrobnými informacemi na toto téma. 

Po vykonané práci jsme si dopřáli zaslouženou odměnu v podobě opečených špekáčků a vydali jsme se na krátkou exkurzi. Užili jsme si společně krásy spasené části pastviny, která byla plná kvetoucích konikleců a mochny písečné. Děkujeme všem účastníkům za jejich přínos k údržbě krajiny a těšíme se na další společné akce!