Akce

V rámci projektu ROTATE pořádáme vzdělávací akce pro nejrůznější skupiny zájemců o ochranu lesních i nelesních biotopů (zaměstnance státní správy,  neziskové organizace, soukromé zemědělce).

Na území CHKO Český kras pravidelně pečujeme s dobrovolníky z neziskových organizací o biologicky cenné lokality spravované AOPK ČR. 

Rozvíjíme také spolupráci se Skautským institutem, kde působíme jako průvodci na území hl. města Prahy v rámci jeho vzdělávacího programu Patronáty.

V dubnu 2024

jsme uspořádali exkurzi pro studenty z Boskovic.

V březnu 2024

se NP Podyjí konala brigáda s cílem prosvětlení lokality.

V říjnu 2023

se účastníci dvou exkurzí na NPR Děvín seznámili s pařezením jako tradičním hospodařením, jeho historií, současností a budoucností.

18.-19. září 2023

jsme pořádali workshop Zkušenosti s tradičním hospodařením v lesích II ve Hnanicích v NP Podyjí.

15. června 2023

jsme se s Radotínskými skauty vypravili na exkurzi za stádem ovcí a koz.

26.-27. dubna 2023

se český a norský tým setkali v Norsku

V březnu 2023

skauti ze skautského oddílu Písklata navštívili a zkontrolovali stanoviště křivatce českého u Hrušovského rybníka.

V listopadu 2022

si radotínští skauti na lokalitě PP Radotínské skály vyzkoušeli aktivní management, zejména invazního keře  štědřence…

V říjnu 2022

se členové hnutí Brontosaurus zúčastnili exkurze, her a hrabání opadu na lesostepní lokalitě s orchidejí rudohlávkou jehlancovitou…

V září 2022

jsme pro členy Hnutí Brontosauros organizovali různé aktivity v Českém krase, mimo jiné i tradiční management hrabání listové opadanky

V květnu 2022

jsme zapojili skupinu radotínských skautů do programu Patronáty, kde jsme jim průvodci v péči o cenná místa PP Radotínské skály…

IMG-20220316-WA0005

V dubnu 2022

byla navázána spolupráce s oddílem brandýských skautů v rámci programu Patronáty v péči o lokalitu s výskytem kriticky ohroženého křivatce českého

V lednu 2021

jsme zahájili spolupráci se skautským oddílem z Bílé hory, kde působíme jako průvodci v péči o VKP Řepská step

5. května 2021

jsme se zapojili do organizace vzdělávací konference Dny udržitelnosti pořádané gymnáziem Na Zatlance…

6. srpna 2021

jsme vedli ve spolupráci s Muzeem přírody Českého ráje přírodovědné soustředění…

13. - 14. října 2021

jsme pořádali v Hostimi u Berouna dvoudenní workshop zaměřený na tradiční managementy v lesích…

říjnový a listopadový víkend 2021

jsme pořádali dvě zážitkově vzdělávací akce se zaměřením na tradiční managementy v lesích údolí Bubovického potoka v Českém krase… 

17. listopadu 2021

jsme ve spolupráci s AOPK ČR vedli celodenní vzdělávací akci s aktivním managementem na zarůstající lesostepi s výskytem hlaváčku jarního…

21. listopadu 2021

jsme s dobrovolníky z oddílu vodních skautů provedli záchranný management na lokalitě zarůstajících suchých trávníků v CHKO Český kras u Korna…