Terénní práce v Českém krasu (červen 2021)

29R
29R
Vysoká stráň, sběr funkčních znaků na hrabaných plochách.
28R
28R
Vysoká stráň, letní aspekt vegetace.
Copyright: Tom Junek
27R
27R
Letní aspekt vegetace na Vysoké stráni s třemdavou bílou v popředí.
Copyright: Tom Junek
30R
30R
Vysoká stráň nad obcí Hostim u Berouna, kde se nacházejí experimentální plochy s pravidelně odstraňovanou listovou opadankou.
Copyright: Tom Junek
26R
26R
Vysoká stráň s letním aspektem.
Copyright: Tom Junek
24R
24R
Třemdava bílá na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
18R
18R
Porost teplomilné doubravy na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
25R
25R
Dictamnus albus a Tanacetum corymbosum na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
22R
22R
Usychající stromové patro na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
23R
23R
Uschlé duby na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
19R
19R
Čidlo zaznamenávající teplotu a vlhkost půdy na experimentálních plochách na Vysoké stráni.
Copyright: Tom Junek
21R
21R
Zvonek broskvolistý patří mezi druhy, které pozitivně reagují na pravidelné odstraňování listového opadu.
Copyright: Tom Junek
13R
13R
Porost třemdavy bílé na Boubové.
Copyright: Tom Junek
9R
9R
Jan Douda na Boubové ve chvilce úvahy nad tím, jak narůstá druhová diverzita na hrabaných plochách.
Copyright: Tom Junek
14
14
Inula hirta (Boubová).
Copyright: Tom Junek
6
6
Anacamptis pyramidalis a Dictamnus albus na hrabaných plochách na Boubové.
Copyright: Tom Junek
16
16
Rudohlávek jehlancovitý - kriticky ohrožená orchidej. V Čechách se vyskytuje jen na pár lokalitách v okolí Srbska (na jihovýchodní Moravě je hojnější).
Copyright: Tom Junek
4R
4R
Linda Zajíčková a Jan Douda zaznamenávající druhy na hrabaných plochách na Boubové.
Copyright: Tom Junek
15
15
Květenství řimbaby chocholičnaté hostící nemalé množství bezobratlých návštěvníků.
Copyright: Tom Junek
5R
5R
Kompletní tým botaniků snímkující hrabané plochy na Boubové.
Copyright: Tom Junek
17R
17R
Tým botaniků snímkující hrabané plochy na Boubové.
Copyright: Tom Junek
7R
7R
Jana Doudová zapisuje druhy vyskytující se na hrabaných plochách na Boubové.
Copyright: Tom Junek
10
10
Linda Zajíčková a Jan Douda určující druhy na experimentální ploše.
Copyright: Tom Junek
8R
8R
Kompletní tým v akci.
Copyright: Tom Junek
11R
11R
Linda podlehnuvší sugestivnímu pokynu profesionálního fotografa.
Copyright: Tom Junek
2
2
Honza Douda v plném zaujetí sčítající cévní svazky na příčném řezu kostřavy.
Copyright: Tom Junek
12R
12R
Náš nerad jmenovaný a nejmilejší kolega schovávající se v porostu pravděpodobně zvažující brzký útěk z lokality.
Copyright: Tom Junek
3R
3R
Vyměřování experimentálních ploch.
Copyright: Tom Junek
1R
1R
Náš milovaný kolega zkoumající charakter blanitých lemů rožce.
Copyright: Tom Junek