Photo Gallery

Hrabání listí na jaře. NP Podyjí, experiment s hrabáním listí.
Hrabání listí, podzim. NP Podyjí, experiment s hrabáním opadanky.
Terénní stanice se skennerem listové plochy a váhou. NP Podyjí, experiment s hrabáním opadanky.
Měření porometrem. NP Podyjí, experiment s hrabáním opadanky.
Měření pokryvnosti zápoje. NP Podyjí, experiment s hrabáním opadanky.
NP Podyjí, Obnova pařezení.
NP Podyjí, Obnova pařezení.