R-VEG new!!!

R-VEG

(databázový program pro zápis a uchování fytocenologických snímků)

V rámci projektu ROTATE vytvořil Jan Douda databázový program pro zápis a uchování fytocenologických snímků. V rámci projektu ho používáme pro přepis fytocenologických snímků zapsaných v terénu. Tyto snímky lze následně analyzovat v prostředí programu R nebo po úpravě exportovat do fytocenologického programu JUICE

Program (skript) R-VEG využívá jazyka R. Pro práci s R-VEGem musí být program R na počítači nainstalován. Český videonávod pro použití R-VEGu najdete zde

Při zápisu jsou jména druhů automaticky přiřazována ke jménu odpovídajícího taxonu podle: Danihelka, J., Chrtek Jr, J., & Kaplan, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 84(3), 647-811.