Výsledky

Popularizační články

Čížek L. (2023). Krajiny s ohněm – jak vypadají lesy mírného pásu Eurasie po požáru? Živa 5, 258-261. https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/krajiny-s-ohnem-jak-vypadaji-lesy-mirneho-pasu-eur.pdf

Doudová J., Douda J., Boublík K. & Prach J. (2023). Odstraňování opadu jako opomíjený nástroj ochrany světlých lesů. Živa 2, 62-66. https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/odstranovani-opadu-jako-opomijeny-nastroj-ochrany.pdf 

Vědecké publikace
Milford, A. B., Johansen, J., Kårstad, S., & Schei, F. H. (2024). “Historical signs in the landscape”: Ecosystem services, motivation and challenges of pollarding in Western Norway. Agroforestry Systems, 1-19.https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-024-00994-9?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20240510&utm_content=10.1007/s10457-024-00994-9

Vild O., Chudomelová M., Macek M., Kopecký M., Prach J., Petřík P., Halas P., Juříček M., Smyčková M., Šebesta J., Vojík M. & Hédl R.. (2024). Long-term shift towards shady and nutrient-rich habitats in Central European temperate forestsNew Phytologisthttps://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.19587

Douda J., Doudová J., Holeštová A., Chudomelová M., Vild O., Boublík K., Černá M., Havrdová A., Petřík P., Pychová N., Smyčková M., Šebesta J., Vaníček J. & Hédl R. (2023). Historical sampling error: A neglected factor in long-term biodiversity
change research. Biological Conservation 286, 110317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320723004184

Havrdová A., Douda J. & Doudová J. (2023). Threats, biodiversity drivers and restoration in temperate floodplain forests related to spatial scales. Science of The Total Environment, 158743. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722058429

Doudová J., Douda J. & Boublík K. (2022). Traditional human practices protect diversity of open forests threatened by ticking nutrient time bomb. Biological Conservation 275, 109758.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722003111?dgcid=author

Szabó P. (2021). The Horka Litter Raking Incident: On Foresters and Peasants in Nineteenth-Century Moravia. Environment and History 27(4). https://doi.org/10.3197/096734021X16245313029958                [ke stažení zde]